Vad är tvångsvård?

Posted: mars 19th, 2010 under Allmänt.
Tags: , ,

Ett otroligt svårt ställningstagande att göra för Socialstyrelsen. Vad är dödshjälp och vad är tvångsvård? Lagen är entydig och det ska den vara. Dödshjälp är inte tillåtet, men vad är då dödshjälp? Lagen är lika entydig, tvångsvård är inte tillåtet och alltså har den enskilde rätt att tacka nej till vård. Var går då gränsen i detta fall?

Sjukvårdens roll är att bota och trösta. Inte att ge dödshjälp. Detta måste vi hålla fast vid och inte tillåta att de krafter i samhället som vill införa aktiv dödshjälp lyckas med det. Vi får aldrig hamna i ett läge där människor kan känna sig tvingade att be om hjälp att dö. Människovärdet får inte ifrågasättas.

Men hur avgör man i ett sådant fall som detta? Jag hoppas att Socialstyrelsen inte stressar fram ett beslut, utan att de tar den tid de behöver. Det är viktigt att det blir rätt.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=206251 http://www.expressen.se/Nyheter/1.1922936/hagglund-varje-form-av-aktiv-dodshjalp-ar-oacceptabel

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment