Mellanvårdsplatser i Halland

Posted: mars 25th, 2010 under Allmänt.
Tags: , , , ,

Det sägs ibland att patienter skrivs ut för tidigt från sjukhuset eller att kommunerna inte bereder plats tillräckligt fort för sina brukare. Kommunerna tycker att de äldre är för sjuka för att komma tillbaka till sitt boende samtidigt som landstinget tycker att samma person är för frisk för att stanna kvar på sjukhuset. Om det finns något rätt eller fel i detta är svårt att säga, men det finns möjligtvis en brist i hur kommunen och landstinget samarbetar.

För oss Kristdemokrater är det viktigt att varje människa får den vård som hon eller han är i behov av. Att stanna längre än nödvändigt på sjukhuset är inte bra, men det är lika illa att skickas hem till sitt boende, om man inte kan får relevant vård och rehabilitering där.

Vi har begärt att landstinget ska göra en utredning för att se vilket behov det finns av mellanvårdsplatser i Halland. Med detta menar vi en form av vårdplatser där kommunerna och landstinget delar på ansvaret. Exempelvis kan äldre patienter få lite mer vård och rehabilitering där än vad kommunen kan ge i deras ordinära boende.

Om man, genom att inrätta mellanvårdsplatser, kan underlätta för äldre som har vårdats på sjukhus att komma tillbaka till sina hem, så tycker vi Kristdemokrater att detta är mänskligt, betydelsefullt och viktigt. Vår uppgift är att värna om medborgarnas hälsa och välmående. Om det är samverkan som krävs för att nå goda resultat för invånarna, så är det samverka vi ska göra.

Helene Nilsson och Niklas Mattsson

Kristdemokrater i Landstinget Halland

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment