Färdtjänsten i Kungsbacka

Posted: mars 31st, 2010 under Allmänt.
Tags: , ,

Visst kan man ifrågasätta hur färdtjänsten fungerar i Kungsbacka. Frågan är om det är rätt sätt att riva upp avtalet, så som ett parti vill?

Det har gjorts en utredning där ett antal personer som använder färdtjänst har tillfrågats om hur de upplever att det fungerar. En fråga de fick svara på var hur den senaste resan fungerade. Jag kan ju då fråga om just det var en bra fråga. För visst finns det resor som är bra, men det finns ju också resor som inte är så vidare bra.

Det jag tycker är det man borde utreda mycket mer är varför det är 40 procent färre resor idag än i det gamla systemet. Och varför är resorna dyrare per resa.

Det är inte bra om vi har inrättat ett system som gör att människor väljer att stanna hemma. Färdtjänsten är till för att hjälpa människor som inte kan förflytta sig med egen bil eller med kollektivtrafiken. Då ska vi inte ha system som istället stänger ine dessa människor.

Lägg ner tid på att utreda denna fråga och se till att människor kan få det sociala liv de vill ha. Se till att människor får umgås med vänner och se till att de har råd att åka och handla. Se till att färdtjänsten har hög kvalitet och se till att de som planerar resorna förstår att det är människor som ska åka och inte gods som ska förflyttas.

http://www.gp.se/nyheter/halland/1.341185-de-kritiserar-fardtjanstutredning

1 kommentar »

  1. Det känns kränkande för mig att använda Färdtjänsten i Kungsbacka. Jag tycker att det är att diskrimenera människor så som färdtjänsten nu är. Jag önskar verkligen att jag inte hade behövt använda mig utav detta. Jag väljer hellre att avstå saker för att slippa använda mig av detta. Nu måste jag använda detta på tisdag och det känns inte bra.

    Comment by Anette — 16 april 2010 @ 13:48

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment