Alliansens budget – för skolan

Posted: april 21st, 2010 under Allmänt.
Tags: , ,

Alliansen i Kungsbacka satsar på skolan i sin budget för nästa år. Larry Söder vill att alla elever ska få lika chanser och i budgeten för nästa år får skolan mer pengar till det.

Elevpengen höjs så att alla skolor kan stötta elever med särskilda behov. Det är roligt att vi i alliansen kan göra denna satsning trots de minskade skatteintäkterna. Skolan i Kungsbacka har god kvalitet, men det kan självklart bli ännu bättre. Med budgeten som nu ska upp till fullmäktige för beslut kan Larry och de andra i skolnämnden lägga ut mer pengar för att öka kvaliten.

http://www.gp.se/nyheter/halland/1.354230-satsningar-pa-skolan

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment