Debatt om tillgänglighet

Posted: maj 3rd, 2010 under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Det blev en bra måndag… Var på en debatt som arrangerades av Länshandikapprådet och DHR Halland.

Jag tycker vi fick ett bra samtal och en bra debatt. Det som väckte mest känslor var när vi talade om medicinsk fotvård. Där har delar av landstinget en hemläxa att göra. Vi måste se till att det fungerar för alla. Det är bra att få höra från människor som behöver det hur det fungerar eller kanske då inte fungerar. Det är som jag ser det vårdcentralerna som har ansvar för att de som behöver medicinsk fotvård ska få det. Vi måste alltså bli bättre på uppföljningen av dem.

Debatten handlade självklart mycket om FNs konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning. De två viktigaste principerna i den är tillgänglighet och ickediskriminering. Landstinget Halland har sagt att vi ska arbeta efter konventionens intentioner och det måste gälla alla som är verksamma i landstinget. Det har nog tyvärr inte slagit igenom i alla led ännu, men det är på väg. Det är roligt att det är under Maria Larssons tid som minister som Sverige skrev under. Att alla människor har samma rättigheter är Kristdemokrati och det är inte svårt att ställa upp på vad konventionen innehåller. Det som är svårt är att få det att fungera i praktiken. För ytterst handlar det om att det är människor som ska genomföra det som beslutas.

Jag tror att de flesta som var med i Varberg på Folkets hus idag tycker att det var lyckat. Sen kanske inte alla tycker att vi gav rätt svar i allt. Men det hör väl till.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment