Alliansen i Halland lovar valfrihet för hjälpmedel

Posted: maj 7th, 2010 under Allmänt.
Tags: , , , ,

 

Valfriheten tar nästa steg i Halland. Nu har turen kommit till att införa ett friare val av hjälpmedel för personer med funktionshinder. Vi vill göra det möjligt för den enskilde hallänningen att få inflytande över en sådan viktig sak som de personliga hjälpmedlen vilka ofta är en privat och livsnödvändig sak.

För 30-40 år sedan hade brukarna mycket litet inflytande över sina personliga hjälpmedel. Behovet var kopplat till diagnosen och den medföljande symtombilden. Hjälpmedelsförskrivning var ofta en kreativ process, där den händige inte sällan fick lov att både svetsa och sy för att få hjälpmedlen att fungera. De senaste 20 åren har lagändringar genomförts och värderingar skiftat, behovskartläggningar har blivit bättre och den tekniska utvecklingen har gått framåt. Det har gjort att användarnas synpunkter tillvaratagits bättre.

Vi i Halland var pionjärer inom valfrihetsområdet och tidigt ute med ”gränslös sjukvård”, tidiga med en egen vårdgaranti och med Vårdval Halland, som nu införs i hela landet. Nu har valfriheten även nått personer med funktionsnedsättning och deras egna hjälpmedel. Reformen ”ett friare val” betyder inga försämringar endast en ökad möjlighet att påverka valet av det hjälpmedel man har rätt till.

Landstingets sortiment är till viss del begränsat och förskrivarna tvingas till arbetsmetoder som har lämnat litet utrymme för individuella lösningar. Fram tills nu när vi tar initiativ till en förändring med ökad valfrihet!  Vi vill ge förskrivarna bättre verktyg att hjälpa hallänningen. Det är fortfarande förskrivare som är proffs på hjälpmedel och gör de enskilda bedömningarna.  Nu vill vi införa ytterligare ett verktyg för den enskilde som är proffs på sin egen situation att vara mer aktiv.

Vi vill förskjuta valmöjligheten från myndighet till medborgare, där verksamheten ska hjälpa dig att göra ett bra val.

Att själv få välja innebär ett steg mot större självständighet, men det ställer också krav på användaren att själv ta ställning till vad som är viktigt och vad som passar henne eller honom. Fördelarna är en större delaktighet och ett större eget ansvar hos hallänningen. Samtidigt känner sig många människor pressade av alla val som står till buds; har jag verkligen valt det optimala? Därför blir det första valet om den enskilde vill ha möjligheten till ett friare val av hjälpmedel eller ha ”vanlig” förskrivning som tidigare. Förskrivarna får möjligheter att bättre utnyttja sitt professionella kunnande och kan verkligen bli en guide och ett stöd till den enskilde. Andra fördelar är att utbudet av hjälpmedel ökar, att produktutvecklingen snabbas på när konkurrensen om brukarna tar fart, och att brukarna och hjälpmedelstillverkarna kopplas samman starkare. Detta stärker också det Halländska näringslivet som har många duktiga innovatörer och entreprenörer på området.

Vi räknar med att reformen skall kunna träda i kraft den 1/7 2011 och självklart blir kostnaden för den enskilde densamma som idag, dvs kostnadsfritt.

3 Comments »

 1. Hej Niklas!

  Vad bra med brukarinflytande i valet av hjälpmedel. När man gjorde försök i tre landsting var hörselområdet det som attraherade människor mest, vilket lett till att Stockholm förlängt Fritt Val för hörapparater.

  Jag hoppas och utgår ifrån att hörapparater ingår i valfrihetsreformen!

  Bertil Allard
  Styrelseordförande i Hälsoteknikalliansen och Hörsam

  Comment by Bertil Allard — 15 maj 2010 @ 11:07

 2. […] I en blogg hos KD-ledamoten Niklas Mattson läser jag att Alliansen skall införa fritt val av hjälpmedel i Halland. Jag har förgäves försökt få bekräftat att hörapparater omfattas av vallöftet. Jag har alltid gillat Halland och tror att valfriheten även finns för personer med hörselnedsättning. […]

  Pingback by Halland på rätt väg « Hörsam — 15 maj 2010 @ 11:13

 3. Vi har satt igång en utredning om hur det ska fungera. Vår tanke är att både syn och hörsel ska vara med. Vi hoppas att det ska bli så, men självklart måste allt tänkas igenom så inget blir fel. Därför är vår tanke att det ska starta vid halvårsskiftet 2011. Det kommer troligen att finnas hjälpmedel som inte ingår från början, men det bör inte vara några problem att få med höraparater.

  Comment by Niklas Mattsson — 15 maj 2010 @ 11:45

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment