Sjukgymnaster viktiga i vården

Posted: juni 2nd, 2010 under Allmänt.
Tags: , ,

Idag var vi politiker från landstingsstyrelsen inbjudna till en träff med sjukgymnasterna i Halland. Det var både ett informationsmöte och debatt. Vi fick en hel del frågor om deras roll i vårdvalet. Det man kan konstatera är att deras roll i både rehabilitering och i det förebyggande arbetet är väldigt viktig och vi kan bli bättre på båda delarna.

Det handlar både om att läkarna måste bli ännu bättre på att remitera sina patienter till sjukgymnaster och om att sjukgymnasterna måste bli bättre på att marknadsföra sig. För det är nog många i Halland som fortfarande inte vet att de har rätt att själva välja vilken sjukgymnast de ska gå till.

Det är också väldigt intressant att man med rätt sjukgymnastik kan undvika en hel del operationer. Enligt information vi fick idag görs många knä och höftoperationer helt i onödan. Slöseri med både pengar och operationstid, för att inte tala om lidande som människor utsätts för i onödan.

Förebyggande folkhälsoarbete och livsstilsfrågor är något vi måste bli mycket bättre på i hälso och sjukvården. Tänk vad mycket alla skulle tjäna på om människor slapp att bli sjuka. Det finns ofantliga resurser att vinna och vi gör allt för lite för att ta tillvara på dem. Naturligtvis går inte alla sjukdomar att undvika med förebyggande vård, men det finns väldigt mycket livskvalitet att tjäna på att göra rätt saker i rätt tid.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment