Landstingsstyrelsen i Halland

Posted: juni 8th, 2010 under Allmänt.
Tags: , ,

Jag är glad att vi igår fattade ett beslut som gick helt i linje med Socialminister Göran Hägglunds rekommendation, som nu också har blivit laglig. Vi fattade följande beslut:

Landstingsstyrelsen beslutade att

–  avsluta fordringar inom hälso- och sjukvården och tandvården som rör    underåriga eller som uppstått när barnet var underårigt.

 Barn ska inte gå in i vuxenlivet med skulder som har uppstått på grund av sjukvård eller av uteblivna besök i vården eller hos tandläkare. Vi ska inte bidra till att människor redan från början har en skuld att dras med som de inte själva kan rå för.

Därför känner jag att det var ett helt rätt beslut vi fattade att helt ta bort alla sådana skulder i landstinget Halland.

1 kommentar »

  1. Åh, så bra! Gillas skarpt!

    Comment by Ungagemang Kungsbacka — 09 juni 2010 @ 10:05

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment