Konstgräs i Fjärås

Posted: juni 11th, 2010 under Allmänt.
Tags: , ,

Vi skulle på lördagen ha kommunfullmäktige på torget i Kungsbacka. Tyvärr är vädret inte med oss denna gång, så vi har på eftermiddagen idag fått besked från ordförande Larry Söder att vi ska vara i fullmäktigesalen istället. Det är synd att det blev så, men vädret kan inte ens Larry styra över.

Vi kommer att fatta beslut om delårsbokslutet för det första tertialet och ombudgeteringar som nämnderna har begärt. Om beslutet blir som förslaget är, så kommer vi att besluta om pengar till Fritid för att de ska kunna göra en konstgräsplan i Fjärås.

En konstgräsplan med fulla mått. Inte som man tidigare tänkt att göra en plan som skulle bli för liten. Det känns riktigt bra att vi har lyckats få till en riktig plan även i Fjärås. Det innebär att även de barn och unga som spelar boll i denna del av kommunen nu kan få tillgång till gräs en större del av året. Då behöver fotbollsspelarna i IFK Fjärås inte slåss om de få tider som har funnits tillgängliga på de andra klubbarnas planer.

Hoppas att beslutet går igenom.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment