Riksting i Örebro

Posted: juli 2nd, 2010 under Allmänt.
Tags: , , ,

Andra dagens förhandlingar är klara. Nu har vi behandlat två av de tre propositionerna som partistyrelsen tagit fram. Den om välfärd och den om politikens gränser.

Det finns många goda förslag som vi har tagit ställning till. Dels handlar det om att människor ska kunna styra mer över sin vardag och att politiker ska stödja och inte styra. Jag tycker det är en bra tanke, men av någon anledning gillas den inte av den rödgröna vänstern. Dels handlar det om att välfärden ska gälla alla och att vi också själva har ett ansvar.

Vi har idag ställt oss bakom partistyrelsens förslag om vårdnadsbidrag i alla kommuner och att det ska vara 6 000 kr per månad och barn. Det innebär att om vi får mandat i valet kommer fler att kunna bestämma om sin barnomsorg. Vi ger alltså möjlighet för familjer att forma sin vardag så som det passar de bäst.

Vi har också beslutat att vi vill att ett sjukhus som på grund av felbehandling som kunde ha undvikits inte får betalt för omoperation. Det betyder alltså att säkerheten för patienterna blir bättre. Eftersom varje operation i så fall måste ha en större säkerhet från början. Det är inte rimligt att 3 000 människor om året dör på grund av felbehandling i vårt land. Det är inte heller rimligt att var tionde patient får vårdrelaterade skador.

Man kan alltså se att Kristdemokraterna gör skillnad i svensk politik. Vi är garrant för ett mänskligare Sverige.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment