Äldres läkemedel

Posted: juli 16th, 2010 under Allmänt.
Tags: , , ,

Det skrivs ut alltför mycket läkemedel till äldre personer. Ungefär en av fem som är över 75 år har idag fler än tio läkemedel. Felaktig läkemedelsanvändning försämrar många äldres hälsa kraftigt. För en person med sammansatta vårdbehov kan det faktiskt vara förenat med livsfara att få behandling för varje enskild diagnos om inte någon har överblick och ansvar för den samlade läkemedelskonsumtionen och effekten av den.

Vi behöver göra stora ansträngningar för en bättre och mer patientsäker läkemedelsanvändning hos äldre. Därför behövs ett IT-baserat beslutsstöd så att läkaren kan se vilka läkemedel patienten redan går på och som varnar för farliga kombinationer. Vi vill också att det i hela landet görs en riktad satsning på läkemedelsgenomgångar och behandlingsstrategier för alla personer med mer än tio läkemedel.

I Halland har vi kommit ganska långt med detta och vi Kristdemokrater är mycket nöjda med att vi kunde använda regeringens stimulanspengar för att anställa en Äldreapotekare här. Varje satsad krona på att äldres mediciner ska fungera är en mycket väl satsad krona. Ingen ska i ett mänskligt Sverige få läkemedel som motverkar varandra så att patientens hälsa riskeras.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment