Landsting / Regionval i Halland

Posted: juli 18th, 2010 under Allmänt.
Tags: , , ,

Carina Ejdestig, Karl-Gunnar Svensson, Eliseba Kardemark, Niklas Mattsson, Helene Nilsson.

 

Ett samhälles människosyn avslöjas på det sätt det tar hand om de svaga. För oss är det viktigt att alla människor blir sedda och lyssnade på. Plånbokens tjocklek ska inte styra över vilken vård man får.

Vi kommer att jobba för att vården i Halland ska vara jämlik. Alla ska få vård på lika villkor, oberoende av vem man är. Ingen ska vänta mer än fyra timmar på akuten och multisjuka äldre ska kunna komma direkt till avdelningen.

Vi vill inte införa de s.k. KUB-testerna, vilka kan leda till att människor med funktionsnedsättning eller sjukdom sållas bort.

Köer hör inte hemma i sjukvården. Ändå har vi under många år betalat höga skatter för en vård vi inte fått. Med kömiljarden har köerna redan halverats, men vi nöjer oss inte förrän de är helt borta. Trygghet är att få vård i tid, men också att kunna välja var och av vem man ska vårdas. Därför vill vi ge människor större möjlighet att välja vårdform själva.

Vi vill utveckla patientsäkerheten för att göra risken för felbehandling mindre.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment