Fungerande familjer

Posted: juli 25th, 2010 under Allmänt.
Tags: , ,

För att Sverige ska fungera är det nödvändigt att familjerna fungerar. Vi vill göra det lättare för familjer att själva planera sin vardag. Vi tror på färre pekpinnar och mer valfrihet. Vi vill att rätt till vårdnadsbidrag ska finnas i hela Sverige. Och att alla familjer ska få stöd i den utsträckning som behövs för att klara vardagen. Barn mår bra av att vara med sina föräldrar. En trygg uppväxt ökar chanserna till ett bra liv.

Detta är steg 1 av Kristdemokraternas 13 steg för ett mänskligare Sverige. Fungerande familjer är viktigt för samhället, men framförallt är det viktigt för barnen. Med vår politik vill vi ge familjer bättre möjlighet att fungera i vardagen. Vi vill att familjer ska kunna hålla ihop och må bra. För att det ska fungera är det viktigt att man kan få stöd i rätt tid när man behöver det. Man ska inte tvingas vänta flera veckor på att få tala med någon som kan hjälpa till att lösa de problem man har fastnat i.

Det är också viktigt att barnen får en chans att må bra även om föräldrarna separerar. Idag dras allt fler vårdnadstvister till domstol, för att föräldrarna inte kan prata med varandra. Det är inte det bästa för barnen att mamma och pappa försöker tala så illa om varandra som möjligt för att få ensam vårdnad. Med rätt stöd i rätt tid skulle många av dessa konflikter kunna lösas på ett mycket tidigare stadium och på ett mycket bättre sätt för barnen. Det är inte bra när vuxnas ovilja till försoning går ut över deras barn. Självklart är det svårt att agera rationellt när man är mitt uppe i en konflikt, men för barnens skull är det viktigt att ändå försöka.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/vardnadstvister-i-domstol-okar_5038925.svd

http://www.kristdemokraterna.se/www.kristdemokraterna.se/Val2010

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment