Min personvalstext del 1

Posted: augusti 9th, 2010 under Allmänt.
Tags: , , , ,

Köer hör inte hemma i sjukvården. Ändå har vi under alltför många år betalat höga skatter för en vård vi inte fått. Kristdemokraterna har med hjälp av kömiljarden redan halverat vårdköerna, men vi nöjer oss inte förrän de är helt borta. Trygghet är att få vård i tid, men också att kunna välja var och av vem man ska vårdas. Därför vill vi ge människor större möjlighet att välja vårdform själva.

Vi vill utveckla patientsäkerheten för att göra risken för felbehandling mindre. Vården ska vara jämlik för alla. Det betyder att alla ska få den vård de är i behov av. Multisjuka äldre ska inte behöva sitta och vänta på akuten.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment