10 000 nya jobb till människor med funktionsnedsättning

Posted: augusti 10th, 2010 under Allmänt.
Tags: , ,

Igår presenterade partiledningen vårt valmanifest. Det innehåller en rad löften för att skapa ett mänskligare Sverige. Så här sa Göran Hägglund vid presskonferensen i Stockholm igår.

” – Med fyra år av intensivt reformarbete i ryggen är det dags att ta ut kompassriktningen för nästa mandatperiod. Mycket är gjort, men mycket återstår. Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige lite varmare och lite mänskligare. Bland förslagen märks bland annat att Kristdemokraterna vill skapa 10 000 nya arbetstillfällen i offentlig sektor för personer med funktionshinder.”

Här kommer några axplock bland de 89 löftena. – Vi vill sätta stopp för de rödgrönas planer på att tvångsdela föräldraledigheten. Istället behöver både föräldraförsäkringen och vårdnadsbidraget bli mer flexibla. Vi vill se ett fördubblat vårdnadsbidrag och göra det möjligt för föräldrar att ta ut föräldraledighet tillsammans. Det är också viktigt att förskolans kvalitet ökar genom att barngruppernas storlek hålls nere.

– Arbetet med att korta vårdköerna har varit oerhört framgångsrikt och måste fortsätta, med målet att avskaffa köerna. Vi vill också inkludera väntetiderna i akuten i vårdgarantin och ha en akutgaranti där man ska ha fått hjälp och lämnat akuten inom fyra timmar. Vi ser också ett behov av att öka antalet vårdplatser på landets sjukhus.

– Respekten för äldre måste öka. Det gäller både respekten för deras plånböcker och för den omsorg som många äldre behöver. Därför ska pensionärernas skatt fortsätta sänkas. Äldre ska också få utökade möjligheter att själv påverka sin omsorg genom fria val och vi vill införa en parboendegaranti för personer som vill fortsätta leva tillsammans, även om de har olika vårdbehov på äldre dar. Arbetet med att införa värdighetsgarantier i alla kommuners äldreomsorg ska fortsätta och få ett konkret innehåll, med sikte på att förbättra exempelvis maten och äldres möjligheter att komma ut i friska luften.

– Alliansregeringens jobbpolitik har under fyra år stått i fokus för många av våra reformer. Under nästa mandatperiod vill Kristdemokraterna göra en särskild satsning för personer med funktionsnedsättning. Många privata företag, bland andra ICA och Max, har arbetat målmedvetet för att människor med funktionsnedsättning ska kunna arbeta hos dem. Vi menar att samma målmedvetenhet behövs i offentlig sektor. Därför vill vi att offentlig sektor nästa mandatperiod ska nyanställa 10 000 personer med funktionsnedsättning.

– Vi vill också sänka arbetsgivaravgiften, med inriktning på de mindre företagen. Vi vill också vidareutveckla ROT och RUT liksom se en vidareutveckling av lärlingsanställningar och yrkes-vux.

Ja ni kan ju själva läsa och tillsammans med mig konstatera att det inte längre finns någon anledning för er att tveka. Det är bara att leta upp Kristdemokraternas valsedel och kryssa en person du har förtroende för.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment