Tillgänglighet – personval del 2

Posted: augusti 11th, 2010 under Allmänt.
Tags: , ,

I ett mänskligare Sverige har alla samma värde. Funktionsnedsättning ska inte vara ett oöverstigligt hinder. Jag vill göra stadsplaneringen bättre och kollektivtrafiken mer tillgänglig. Ledsagning och personlig service ska vara avgiftsfri och brukarstyrd. Och jag vill se till att sjukvården har nog med resurser för att minska den onödiga ohälsan hos personer med funktionsnedsättning.

Det finns fortfarande fördomar som gör att personer med funktionsnedsättning har svårt att få jobb. Vi vill bekämpa diskriminering, öka delaktigheten, och se till att fler får det stöd de behöver för att kunna jobba.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment