Gratis kollektivtrafik i Kungsbacka

Posted: september 5th, 2010 under Allmänt.
Tags: , , , ,

Vi Kristdemokrater i Kungsbacka säger i en av våra punkter vi går till val på, att vi vill ha gratis kollektivtrafik i kommunen. Vi tror att det är en nödvändighet om vi ska klara de klimatmål vi har satt upp. För Kungsbackas del handlar det väldigt mycket om att minska transporterna och då är det ett måste att människor åker mer kollektivt.

Vi tycker heller inte att det är rätt att ställa olika grupper mot varandra i kommunen. Några säger att pensionärer ska få åka gratis och andra säger att unga ska få göra det. Men vi menar att då är det mer riktigt att alla får den möjligheten. Det är ju också så att om de som pendlar till jobb och alltså åker ofta, åker kollektivt istället för att ta sin bil, så minskar utsläppen från trafiken ännu mer. Och det är ju just det vi vill.

En del tycker att det låter orimligt att lägga så mycket pengar på detta, men vi menar att klimatet och miljön är så viktigt så det måste få kosta. Vi ska lämna över en jord till kommande generationer som går att leva på. Vi måste ta vårt ansvar och ett sätt att göra det är att försöka få människor att åka gemensamt istället för var och en för sig.

Vi tycker miljön är viktig! Vad tycker du?

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment