Valfrihet eller tvångskvotering med bröstpump?

Posted: september 6th, 2010 under Allmänt.
Tags: , , , ,

Människor måste få bestämma själva över sina liv. Därför är det viktigt att Alliansen och Kristdemokraterna får fortsätta att regera. Efter Ohlys tydliga besked om tvångskvotering av föräldraförsäkringen, borde alla barnfamiljer och alla som tycker att barnen kommer först, dra öronen åt sig. För vad innebär det rödgröna alternativet?

Jo det innebär att föräldrar inte får bestämma hur föräldraledigheten ska fördelas. Ohly och hans allierade ska sitta i Stockholm och tvångsdela de dagar som är till för att våra barn ska få ha sina föräldrar hemma. Alltså blir föräldraledigheten en jämställdhetsfråga och inte en barnfråga. Om någon vill amma sina barn längre än vad de tvångsdelade dagarna räcker till, så ska man enligt Ohly använda en bröstpump. Man får lätt känslan av att Ohly gillar att detaljstyra över våra liv.

Familjer måste få bestämma själva. Politiker ska inte lägga sig i hur familjer väljer att fördela dagarna mellan mamma och pappa. Det är en typisk fråga för människor att själva avgöra. Politiker ska ge förutsättningar för bra val, men de ska inte göra valen åt vanligt folk. Med Kristdemokraternas familjepolitik får familjer goda möjligheter att ge sina barn en trygg och bra uppväxt.

Gör inte föräldraförsäkringen till en jämställdhetsfråga. Det finns andra viktiga beslut för politiker och arbetsgivare att fatta för att öka jämställdheten. Låt barn få vara barn och föräldrar vara föräldrar. Låt familjerna bestämma mer över sin vardag.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lamna-besked-om-tvangskvoteringen-sahlin_5226599.svd

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment