Vårdplatserna ska möta behovet

Posted: september 16th, 2010 under Allmänt.
Tags: , ,

Antalet vårdplatser i Halland ska möta det behov som finns. Det är en fråga både om säkerhet och om vårdkvalitet. Ingen ska behöva ligga i en korridor eller i ett rum som är avsett för något annat än vård.

Vi Kristdemokrater kommer att jobba för att en utredning ska göras om vi har rätt antal vårdplatser i Halland. Vi vill att man tar reda på om människor i vårt landsting får ligga i korridorer eller tvättrum. Vi vill att vi utreder hur vi klarar säkerheten med de vårdplatser vi har. Det handlar mycket om att smitta inte ska spridas mellan patienter. Vi ligger bra till i Halland med vårdrelaterade skador och vi har bra statistik när det gäller infektioner, men det finns arbete att göra även för oss i Halland.

Därför arbetar vi Kristdemokrater för att vi ska se över vårdplatserna i Halland. Vi hoppas att detta ska komma med i budgeten för 2011.

 Niklas Mattsson gruppledare för Kristdemokraterna i landstinget Halland

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment