Begränsad klimatpåverkan

Posted: oktober 22nd, 2010 under Allmänt.
Tags: , , ,

Det första av de 15 miljömålen handlar om klimatet. Begränsad klimatpåverkan. Det betyder att vi måste låta våra politiska beslut ta hänsyn till klimatet. Vi ska alltså försöka minimera utsläpp av växthusgaser som t.ex. co2.

För mig betyder detta att vi inte ska acceptera nya stora anläggningar för uppvärmning som drivs med olja. Vi måste agera för att nya anläggningar för uppvärmning ska producera förnyelsebar energi. Om vi tillåter att man bygger nya oljepannor gör vi i miljönämnden inte vårt jobb.

Därför beslutade vi igår i Nämnden för Miljö & Hälsoskydd i Kungsbacka att inte tillstyrka förslaget att Statkraft ska få bygga två nya stora oljepannor vid Hammargårds fjärrvärmeverk.

De nationella, regionala och lokala miljömålen säger att vi ska minska utsläppen av växhusgaser och då är det vår uppgift att agera där efter. Menar vi något med vårt tal om vikten av att minska klimatpåverkan, så är det hög tid för oss att också ta konsekvensen av detta. Jag hävdar att det måste vara möjligt med ny teknik att kunna klara även reservkraft med förnybart bränsle. Jag tror att det handlar mycket om att så länge det är möjligt att använda den föråldrade tekniken och det fosila bränslet så gör man det. Det är inte förrän kraven ställs som man ser till att lösa problemet.

Vi måste våga ställa tuffare krav på hur mycket energi som får användas för uppvärmning och på vad man får använda som bränsle. Idag tillåter vi att det byggs hus med allt för stor åtgång på energi. Det finns teknik för att minska energiförbrukningen och jag tycker att man ska använda den tekniken i mycket högre utsträckning än vad som görs idag. Det finns flera goda exempel på hur man kan göra och vad man ska använda sig av. Det är bara det att det fortfarande kostar mer att bygga. Men vad man då inte tänker på, är att man genom att bygga energieffektivt får mycket lägre driftkostnad. Jag menar att det är rimligt att man räknar på en byggnads hela livslängd och inte bara vad det kostar att investera.

Om vi inte ställer kraven idag, hur ska vi då lyckas med att uppfylla miljömålen? Om det inte är rätt tid att börja nu, när är det då rätt tid? För de som ska ta den högre kostnaden kanske det aldrig känns som rätt tid, men för de som ska ta över jorden efter oss, kommer det nog att kännas som att vi började för sent.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment