Försvaret vill riva ner vindkraftverk

Posted: november 16th, 2010 under Allmänt.
Tags: , , ,

Vi har tidigare hört att försvaret vill stoppa all utbyggnad av vindkraft i närheten av deras flygflottiljer. Vilket i sig i mina öron låter helt märkligt. Det de nu säger är att de också ska överklaga redan befintliga vindkraftverk. Vindkraftverk de tidigare har sagt ja till. Hur kan detta få gå till?

Ett bygglov som blev beviljat för flera år sedan och som sedan länge är lagakraftvunnet. Finns det något annat ord än myndighetsmissbruk som man kommer och tänka på. För vad finns det för rättssäkerhet för en privatperson eller ett företag som byggt ett vindkraftverk om en statlig myndighet kan överklaga beslut som vunnit laga kraft?

Man kan i och för sig tänka sig att det är störande med höga kraftverk nära en flygbana, men vad är det för försvar vi har om de inte ens kan flyga sina plan på grund av master? Hur kan de fungera i krig där alla gör allt för att störa dem?

Jag hoppas verkligen att de inte får rätt att överklaga dessa befintliga vindkraftverk. Skulle de få det så måste lagen ändras. Ingen kommer att våga satsa så mycket pengar på förnyelsebar energi om man flera år efter byggnationen kan riskera att en statlig myndighet kommer och kräver att man ska ta ner det dyra man byggt. Så här får det bara inte gå till i en rättsstat.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment