Papperslösa får rätt till vård

Posted: mars 3rd, 2011 under Allmänt.
Tags: , , ,

Kristdemokraterna har nu lyckats få med de andra partierna i regeringen och Miljöpartiet på att papperslösa ska ha rätt till vård. Detta är ett framsteg för medmänskligheten. Nu kommer människor som är sjuka att kunna få vård efter sina behov.

Detta är en sak Kristdemokraterna har kämpat för länge och det var ett av våra vallöften, nu har det äntligen lyckats.

Vår inställning är att alla ska kunna få vård om man är i behov av det. Vi har inte rätt att vägra någon som är sjuk att få kontakt med vården. I och med denna överenskommelse slipper människor att vara rädda för att kontakta sjukhuset och vårdpersonalen slipper att stå inför dilemmat att antingen göra fel mot lagen eller att göra fel mot sin övertygelse att allas behov av vård ska tillgodoses.

Kristdemokraterna i Region Halland kommer att göra allt för att detta ska bli verklighet i Halland. Vi har redan tidigare lyft frågan här, men nu får vi stöd från riksdag och regering i detta. Vi är glada över att denna överenskommelse om migrationspolitiken har blivit till.

1 kommentar »

  1. Jättebra1 Sveriges fattigpensionärer och alla utförsäkrade kommer att jubla. De får väl också gratis sjuk och tandvård? eller????

    Comment by Olle Nilsson — 06 mars 2011 @ 19:33

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment