Behåll Försäkringskassans servicekontor

Posted: mars 21st, 2011 under Allmänt.
Tags: , ,

– Försäkringskassans meddelande om att de tänker stänga en lång rad servicekontor över hela landet är upprörande. Den nu aviserade besparingen inom Försäkringskassan slår undan benen för de över hundra servicekontor som finns idag.

 

Det vore djupt olyckligt om satsningen och målsättningen för att ge medborgarna en bättre och enklare service via lokala servicekontor stoppas,

Vi tror att det finns ett stort värde av att framförallt äldre och personer som har svårt för myndighetssvenskan, har tillgång till lokala servicekontor där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket samverkar?

Även om våra lokala kontor på kort sikt inte är hotade så måste trenden ändras. Utvecklingen är att vi pratar allt mer med maskiner och allt mindre med människor. Vi tror den utvecklingen i grunden är fel för  samhället.

– Vi menar att den besparing som Försäkringskassan föreslår är en besparing på marginalen. Försäkringskassan måste ta sitt samhällsansvar, och ännu bättre än idag stå till medborgarnas tjänst. När privata företag omvärderar sin verksamhet och stänger ned kontor så blir vi givetvis arga och upprörda, för vi tycker de ska vara nära kunden. Men en verksamhet som är finansierad av staten kan vi alla vara med och besluta om, de borde om någon ha medborgarperspektivet.

Det säger Larry Söder distriktsordförande för Kristdemokraterna i Halland och Niklas Mattsson gruppledare för Kristdemokraterna i Region Halland.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment