Vindkraftplan i Kungsbacka

Posted: mars 21st, 2012 under Allmänt.
Tags: , ,

Nu har Kommunstyrelsen i Kungsbacka äntligen fattat beslut om översiktsplan för vindkraft. Det har tagit flera år och många turer fram och tillbaka. Nu är det bara Kommunfullmäktige kvar som ska fastställa planen.

Detta kommer att innebära att det nu kan byggas fler än de fyra vindkraftverk som finns i vår kommun, men det är fortfarande många begränsningar kvar. Och det största hindret för vindkraftverk i Kungsbacka är nog att det finns en del politiker och partier som inte vill ha de.

Planen medger att man kan pröva vindkraft i den östra delen av kommunen, men även här finns ganska många hinder. Det största hindret är dock Råö. Personligen tycker jag att de får allt för mycket inflytande. Enligt planen dras en radie på15 kmrunt observatoriet där det inte alls är möjligt för vindkraft och utanför denna gräns ska Råö vara en remissinstans. Det borde absolut vara tillräckligt med15 km.

Det som är bra är att vi nu kan börja släppa fram de förfrågningar som finns och låta de prövas. För även om vi har en plan för vindkraft så måste självklart alla vindkraftverk prövas mot de lagar och regler som finns. Enligt Miljöbalken och de andra föreskrifterna som reglerar vindkraftetableringar så är det mycket som ska uppfyllas innan ett verk kan resas. För givetvis måste bullernivåer vara rimliga och skuggningseffekter vid bostäder måste undvikas i möjligaste mån.

Fast även om det är mycket man måste tänka på innan man bygger ett vindkraftverk, så tycker jag att energi som produceras av vind känns så rätt. Att ta tillvara naturens resurser som ändå bara finns där. Vinden blåser och att då kunna använda den utan att i produktionstillfället förorena miljön. Det känns riktigt bra.

2 Comments »

  1. Extremt bra skrivet Niklas :-)….och det finns ju redan regler och föreskrifter, så jag ser inte problemet….bygg, bygg och åter bygg….
    Anna

    Comment by Anna Hjertqvist — 21 mars 2012 @ 11:54

  2. "Hello can I please leave a message for Mister Ca;l3ewicker!&quotnWhat&#d9;s that?? Your not a Secretary?WHOOPS! hehehYou look good, DAMN GOOD.And may I also say I am in feverish love with your green coat. *sigh* It is GORGEOUS

    Comment by Bert — 01 maj 2017 @ 10:57

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment