Syncentralen i Kungsbacka blir kvar

Posted: februari 26th, 2013 under Allmänt.
Tags: , ,

Igår beslutade vi på Hälso och sjukvårdsstyrelsen att inte stänga Syncentralen i Kungsbacka. Det fanns ett förslag om att stänga den och spara ca 250 000 kr per år. Men då hade man inte tagit hänsyn till de ökade kostnaderna för sjukresor för alla som då istället skulle behöva åka till Halmstad. Kostnaden skulle alltså inte minska så mycket i slutänden. Men framför allt så skulle det bli en stor försämring av kvaliteten för de som är i behov av Syncentralens stöd.
Vi Kristdemokrater har drivit denna fråga och vi lyckades alltså få med de andra på att fatta ett som vi ser det klokt beslut. Känns bra.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment