Motion om maxtak för antalet barn i förskolegrupperna

Posted: september 6th, 2013 under Allmänt.
Tags: , , ,

Kristdemokraterna i Kungsbacka har motionerat i Kommunfullmäktige om att det måste finnas ett maxtak för hur stora barngrupperna i förskolan ska få vara. Detta är motionen som kommer att tas upp på kommunfullmäktige i september.

Stopp för stora barngrupper !

Många barn vistas i förskolan en stor del av dagen. Där skall de få utvecklas till trygga människor. Därför är det viktigt med små barngrupper i förskolan. Ett barn klarar inte att relatera till allt för många personer. Stora barngrupper skapar problem, särskilt för små barn och barn med särskilda behov.

Vi Kristdemokrater vill att det skall finnas ett tak för barngruppernas storlek. På så sätt kan vi säkra kvalitén och tryggheten för alla barn och pedagoger.

Vi Kristdemokrater föreslår

Att kommunfullmäktige inför ett maxtak för barngruppernas storlek på förskolorna i Kungsbacka Kommun.

Vi menar att det är viktigt att vi ser till barnens bästa och då ska grupperna inte vara för stora.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment