Amning kan skydda barn mot fetma

Posted: januari 23rd, 2014 under Allmänt.
Tags: , , ,

Så roligt att vi i Region Halland har anställda som väljer att forska för att utveckla vården. Nu presenterar Josefine Roswall, som är läkare på Hallands Sjukhus i Halmstad, sin forskning där hon konstaterar att amning kan skydda barn mot fetma.

Ett mycket intressant resultat tycker jag. Att det kan visa sig att en så naturlig sak som att amma sina barn kan ge ett bra skydd mot något sådant som fetma. Eftersom man har konstaterat att fetma är en av våra välfärdssjukdomar som på längre sikt ökar risken för många andra sjukdomar, som till exempel diabetes typ 2, (det man ibland kallar åldersdiabetes). Så är sådana forskningsresultat väldigt viktigt att ta vara på.

Jag kan självklart inte veta hur entydigt detta resultat är, men om det är som Josefine har kommit fram till, så är det mycket viktigt att implementera kunskapen i regionens verksamhet på både BVC och MVC. Om barn kan skyddas genom amning, så ska mammor också få lära sig det. Och det måste väl vara det som är meningen med forskning, att kunskap ska föras in i det vardagliga arbetet.

Jag är ju som jag är, och kan därför inte låta bli att dra mina egna slutsatser av vad jag läser. Så jag konstaterar därmed att det är bra om vi låter mammor vara mammor och få tid med sina nyfödda barn. Vi ska inte stressa mammor att börja jobba allt för tidigt och lämna sina små till någon annan. Barnen behöver sin mamma den första tiden, de behöver inte kompisar på förskolan de första åren. Låt mammor få känna att de gör rätt om de väljer att vara hemma hos sina barn och tar sig tid att amma i lugn och ro.

Men när ni läser detta, så var snälla och blanda inte ihop mina tyckanden med doktorand Josefine Roswalls forskning. – Det kanske hon inte skulle uppskatta… http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/amning-ger-skydd-mot-fetma/

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment