Vi vill inte sortera bort människor

Posted: mars 31st, 2015 under Allmänt.
Tags: , , , ,

Vi Kristdemokrater är glada över att Halland inte har infört KUB-test som en form av fosterdiagnostik. Av etiska skäl har Region Halland beslutat att inte införa testet.

 

KUB syftar till att hitta barn med bla kromosomavvikelser och alltså sortera bort dessa människor. Vi vill inte ha ett sådant samhälle, där människor med vissa avvikelser inte är välkomna. Detta är självklart en mycket svår etisk fråga och inte bara något man lättvindigt kan införa för att det ska bli lika dant som en del andra har det. Det blir inte heller rätt om man säger att det är en sådan svår etisk fråga så att kvinnan själv ska avgöra. Här måste politiken vara med och diskutera.

 

Detta handlar om vilket samhälle vi ska ha. Vilka är välkomna och vilka är bättre att vi klarar oss utan. Jag vill ha ett samhälle där alla är lika välkomna. Ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter, där olikheter möts med respekt och värme. Där alla har en plats och får finnas bara för att de är just människor.

 

Niklas Mattsson

Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Halland

1 kommentar »

  1. Ursäkta mig Niklas men nu tycker jag att ni politiker skall sluta bestämma vad vi medborgare ska vilja ha. Det är ju kvinnor i dom högre åldrarna som har dom största riskerna och dessa har säkert koll på vad dom är beredda att acceptera kvinnor har alltid rätt till sin kropp och bestämmer själva om dom vill bära barnet eller om dom vill genomgå abort. Finns det en bra screeningmetod skall dom självklart ha tillgång till den. Det är definitivt inte upp till er politiker att bestämma.
    Det ni nu riskerar är att kvinnor som valt karriär och barn senare i livet inte vågar/vill ta risken och avstår barn och vad har ni uppnått då?
    Gör om gör rätt, det är upp till medborgarna att välja, ni skall stå för de bästa alternativen!????

    Comment by Michael Cassaras — 31 mars 2015 @ 17:47

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment