Vi behöver satsa på de äldre

Posted: maj 24th, 2017 under Allmänt.

Vi Kristdemokrater i Kungsbacka anser att kommunen ska satsa på de äldre under 2018. Därför kommer vi i budgetdiskussionen med allianspartierna yrka på att tillskjuta mer pengar till nämnden för vård och omsorg.

 

Vi ser att det finns stora behov inom nämndens område. Dels gjorde de ett stort underskott 2016 och dels står de inför stora utmaningar de kommande åren. Som exempel kan nämnas rekryteringsproblemen av så väl sjuksköterskor som undersköterskor. Personalen både inom hemtjänsten och på äldreboendena sliter hårt för att ge de äldre den omsorg och den vård de behöver.

 

Det är inte alltid bara att skjuta till pengar som är lösningen på problemen, men ibland behövs det ett tillskott för att få arbetet att gå bättre. Vi menar att vi nu står inför sådana utmaningar så att det nu behövs mer pengar för att garantera att de äldre i vår kommun får en god omsorg och för att personalen ska få en bra arbetsmiljö.

 

Vi kommer därför att föreslå att vi tar pengar från kommunstyrelsen och flyttar till nämnden för vård och omsorg. Kommunstyrelsen gick med drygt 30 miljoner i överskott 2016 och vi anser att det då går att minska deras budget en del. Vårt förslag är att utöver den uppräkning budgetberedningen föreslår ge vård och omsorg ytterligare 16 miljoner kronor.

 

Dessa pengar behövs för att förbättra möjligheten att rekrytera och behålla den så viktiga personalen. Vi vill prioritera de äldre framför mer uppgifter hos kommunstyrelsen. Och prioritera handlar om att fördela de medel som finns på bästa sätt. För oss är bästa sätt att våra äldre ska ha en trygg och värdig omsorg.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment