Utsläppsrätter på flyget

Posted: maj 1st, 2008 under Allmänt.
Tags: , , , ,

Läste en artikel om detta med utsläppsrätter på flyget. Det är rätt att även flyget ska omfattas av utsläppsbegränsningar, men det ska väl i så fall vara flygbolagen som ska tvingas handla upp sina rätter och i nästa skede resinärerna. Det är på tiden att flygen också får ta sitt miljöansvar. De har sluppit undan för länge.

Men detta med att kunna köpa sig fri från ansvar, är det rätt? DEt är ju så vi gör hela tiden. Vi vill inte förändra vårt beteende utan vi betalar för att kunna fortsätta i samma hjulspår. Vi snackar en massa, men när det gäller oss själva så är det lättare att betala än att göra något mer effektivt.

Låt bli att flyga till Thailand. DEt är bättre för miljön än att köpa en utsläppsrätt. Men det får man ju inte säga. Man får inte lägga skuld på någon. Varför inte? Det är ju just så. Alla dessa resor vi svenskar gör smutsar ner miljön och är ett hot mot klimatet. Varför ska man inte kunna säga sanningen.

Det samma gäller ju med bilkörandet. Vi kan klaga på bensinpriset som är för högt, men att tänka oss att köra lite mindre är svårt. Hur är det med sopsorteringen? Lämnar vi allt i samma säck eller sorterar vi avfallet i olika fraktioner. Man träffar ibland på människor som slänger en drickaburk i soptunnan. Eller hur är det med grillen? Det andvänds många engångsgrillar varje år. Man kan föresten fråga sig hur det kan komma sig att de över huvud taget finns. Engångsgrill???

Hur skulle det vara om vi började med oss själva och förändrade det som vi styr över? Då skulle mycket i miljö och klimatarbetet vara gjort. För det går inte alltid att säga att det är de andra som är värre. Det är de som ska börja. Fabriken som släpper ut alla föroreningarna. Visst borde de också ta sitt ansvar, men om vi sätter press på de så går det fortare. Komm bara ihåg hur det var med de vita kaffefiltren. De försvann väldigt fort när ingen ville köpa dem.

Hur ska jag landa detta? Jo, om ni måste flyga så köp utsläppsrätter. Men börja med att ställa frågan till er själva. Behöver jag denna resa, går det inte att tänka om?

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment