Svenska järnvägar

Posted: maj 10th, 2008 under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Hur efektiva är våra svenska järnvägar? Och hur mycket samarbetar banverket med de som trafikerar järnvägsnätet?

Vi är mitt inne i en debatt om klimat och vi försöker hitta alla vägar vi kan för att minska co2 utsläppen. Vi talar om att lägga över mer av godsfrakt på tåg och om att det är viktigt att få människor att välja tåget istället för flyget vid inrikes transporter. Men vi ser inte till att följa upp dessa tankar med åtgärderna för att det ska fungera. Om människor och företag ska kunna välja tåget, så är det viktigt att man kan lita på att tidtabellen hålls.

Banverket och staten har en mycket viktig uppgift i detta. Det behövs större kapasitét på de svenska järnvägarna. Det är inte bra att våra snabbaste persontåg ska bromsas upp av pendeltåg och godståg. Om vi vill få människor att ta tåget så ska det inte vara så att man missar sina inbokade tider på grund av att tågen inte kan passera långsammare tåg.

Jag tror att man skulle vinna mycket på att sattsa på utbyggnad av de mest trafikerade sträckorna först. Det måste vara mer efektivt att lägga pengarna där de gör mest nytta. Det behövs fler spår på banan mellan Stockholm och Göteborg, det är mycket angeläget att bygga klart västkustbanan och det är lika viktigt att kapasitéten på banan mellan Malmö och Stockholm är tillräckligt stor.

Det är inte lätt för lokalpolitiker att fatta beslut som påverkar den egna kommunen negativt, att fatta beslut som kanske medför ökade störningar med buller och som gör att bariärer bildas mellan olika delar av kommunen. Därför är dessa beslut sådana som riksdagen måste fatta. Det är den nationella nivån som måste ta sitt ansvar för miljö och klimat. Som kommunpolitiker är jag medveten om att detta inte är lätt att acceptera, men hur ska vi kunna klara klimatmålen om lokala hänsyn alltid ska få styra?

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment