Vårdnadsbidrag i Kungsbacka

Posted: maj 30th, 2008 under Allmänt.
Tags: , , , ,

Larry Söders blogg läser jag att de igår nämnden beslutade att införa vårdnadsbidraget i Kungsbacka. Om jag förstår det rätt, blir det från första september. Vi kommer väl att  beslutet till kommunfullmäktige i augusti.

Det är bra att detta kommer nu. Något föräldrar har väntat i många år och nu gör Kristdemokraterna att det blir möjligt. Kungsbacka är en kommun där familjernas olika förutsättningar ses av politikerna. kommunstyrelsen i tisdags beslutades också om familjedaghem. Man ska i fortsättningen kunna ha sina egna barn tillsammans med andra i ett familjedaghem. Man får alltså ha max sex barn, inklusive sina egna och betalt för det. Detta öppnar upp för fler möjligheter och för en större valfrihet för Kungsbackas familjer. Både vårdnadsbidrag och egna barn i familjedaghem.

Det är en bra ordförande vi har i förskola och grundskola i Kungsbacka. Du har gjort ett bra jobb Larry.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment