Vänsterkartellens sjukvårdsproblem

Posted: juni 14th, 2008 under Allmänt.
Tags: , , ,

På DN-debatt skriver idag några representanter från vänsterkartellen att de har misslyckats med sin sjukvårdspolitik. Och det ligger mycket i det. Under alla år de styrt vårt land, har de inte lyckats med att göra vården tillgänglig och säker. De har motarbetat alla förslag om privata aktörer som om det skulle vara oetiskt med andra vårdgivare än offentliga. Nu har tydligen några av de kommit på bättre tankar. Dessa är från Kalmar landsting, ett landsting som de tog över denna mandatperioden efter att Kristdemokraterna hade lyckats att få ordning på under fyra år. Och det är väl bra att de är stolta över sitt landsting som har bra resultat i mätningarna bland medborgarna.

Det är bra med olika aktörer inom vården. Det ger större utbud för patienterna och det gör att bemötandet blir bättre. Det är inget självändamål att ha långa köer till vården. Det är något vi sjukvårdspolitiker måste arbeta med att få bort. Man ska kunna få vård när man behöver och man ska bli bemött med värdighet. Man kan säga om den svenska vården, att den är bra och har god kvalitet, men det är svårt att komma till.

Liksom att Kalmar ligger bra till i mätningar, så gör Halland också det. Vi har verkligen lyckats med att ge patienterna fritt val till vårdgivare. Vårdval Halland är en uppskattad och väl fungerande reform. Men vi behöver också fortsätta att arbeta med tillgängligheten. Även vi har förlånga väntetider till flera områden. Så vi kan inte slå oss till ro med att invånarna i Halland är nöjda. Vi måste hela tiden bli ännu bättre. Det som är roligt här, är att även socialdemokraterna är för vårdval och valfrihet. Det är alltid bra med ett brett samarbete.

dn debatt

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment