Vårdval i Sverige

Posted: juni 18th, 2008 under Allmänt.
Tags: , , , ,

Landstingen har fått en remiss att svara på som handlar om vårdval. En utredning har lagt fram förslag om att det ska bli obligatoriskt i hela landet. Landstingsstyrelsen i Halland svarade på remissen i måndags. Förvånande nog var det bara vi kristdemokrater som tyckte att det är rätt att alla landsting ska ge sina invånare valfrihet. De andra menar att det inte är bra med lagstiftning.

Vi menar att det är rätt att landstingspolitiker ska låta invånarna välja sin vårdgivare. Det finns inget som säger att vi ska behålla rätten att bestämma. Möjligheten att välja sin vårdcentral är en bra metod att öka tillgängligheten och kvallitén. Det är bättre att beslut fattas så nära invånarna som möjligt.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment