Det är bara utsidan som syns…

Posted: september 12th, 2008 under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Det är bara utsidan som syns, då är det väl bara den som räknas också? Den som är snyggast och rikast och häftigast är mest värd. Den som har mest prylar när han dör, han vinner. Eller? Den som är gammal och dement eller den som är uteliggare har ett annat människovärde än den som är frisk och produktiv.

När man läser om hur människor med demens drogas och hur negativt det är för deras hälsa, kan man inte annat än fundera på människovärdet. Är vi inte lika? Jo vi har samma människovärde från det att vi föds, till det att vi dör. Det går inte att rucka på en enda millimeter. Men varför behandlas vi då på olika sätt? Varför ger man dementa medicin som gör att de får en massa biverkningar och mår dåligt i onödan?

Någon sa att ni politiker håller på och snackar en massa om värdegrund och annat sådant där skit. Det är ju bara ord utan betydelse, så lägg ner det och gör vettiga saker istället.

Jag tror att det är otroligt viktigt att vi talar om värdegrundsfrågor. Att vi diskuterar värderingar och vad vi menar med det vi säger. Vi använder ord som har olika betydelse för olika människor. Det är viktigt att vi vet vad vi menar och säger. Det är viktigt att vi har samma bas för våra ageranden. Vi har börjat med detta i landstinget här i Halland och jag tycker det är riktigt bra. Vi hade en upptakt i onsdags och den var verkligen inspirerande. Man fick många tankeställare som satte igång tankar om hur vi beter oss i olika situationer.

Om man har samma bas att utgå från i sjukvården, tror jag att det är mycket lättare att ta upp diskussioner om sådant man tycker är fel eller som man känner sig tveksam inför. Det kan vara svårt att ifrågasätta sådant som har pågått länge och som är en självklarhet. Det är inte alltid lätt att gå emot om man får höra att så har vi alltid gjort. Trots att man vill säga något, gör man det inte alltid.

Om läkare, sjuksköterskor och omsorgspersonal kan föra resonemang om till exempel medicinering på ett jämlikt sätt, så skulle de kanske kunna undvika missar och fel. Om de vet att det är ok att ifrågasätta och komma med förslag, blir kunskapen större. För vi lever i en helhet som behöver varje pusselbit för att fungera. Men vi ser inte alltid bilden av pusslet från den position vi befinner oss i.

Jag är övertygad om att diskutera värderingar är nyckeln till förståelse. Och förståelse är nödvändigt för vårt samhälle. Vi måste hela tiden vara medvetna om att det är lätt att fastna i invanda mönster och kanske dessa mönster inte är de rätta. Men om vi står för samma värderingsbas, kan vi hjälpa varandra att hitta rätt. För det är klart att vi brister ibland. Vi orkar inte hela tiden vara trevliga och tillmötesgående. Det är mänskligt att bli trött och därför göra det där som vi egentligen inte vill och menar. Vet vi då att vi står för vissa värderingar kan vi enklare lösa de problem som finns.

Det okränkbara människovärdet går inte att förhandla om. Därför ska även dementa människor behandlas med respekt. En människa som inte behöver medicin ska inte tvingas ta det. De har ju inte ens möjlighet att protestera. Den som inte kan uttrycka sin åsikt med ord har andra sätt att visa sin vilja. Detta måste man ta sig tid till att förstå.

www.dn.se www.dagen.se

2 Comments »

  1. Min mamma är 95 och dement. Hon har just nekats vård i samband med en stroke och du kan följa den spännande fortsättningen på
    http://www.mindementamamma.blogspot.se

    Comment by Cecilia — 27 april 2010 @ 12:11

  2. fel adress . http://www.mindementamamma.blogspot.com

    ska de va!

    Comment by Cecilia — 27 april 2010 @ 12:37

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment