Skolor kan neka elever

Posted: oktober 23rd, 2008 under Allmänt.
Tags: , , ,

Friskolor i Sverige kan neka att ta emot elever med funktionshinder. De kan skylla på dåliga lokaler eller brist på resurser. Detta kan ske trots att skolagen säger att den svenska skolan ska vara öppen för alla. Det gäller tydligen inte funktionshindrade.

Det är en rätt intressant möjlighet de har. För tänk om de hade nekat andra grupper på samma sätt. Vad hade då hänt? Som exempel kunde det ju handla om en elev från ett afrikanskt land. Vad skulle hända om de nekade då? – Vi har inte de resurser som krävs för den extra språkutbildning som skulle behövas.

Det skulle kallas för diskriminering.

Det skulle alltså inte gå att neka elever med någon annan orsak att få gå i en skola. När det gäller funktionshindrade så är det möjligt. Är vi då lika inför lagen i vårt land? Ja det är vi nog om vi inte är funktionshindrade.

Både den kommunala skolan och friskolorna finansieras av kommunskatten. Man har alltså uppdraget att sköta undervisningen åt kommunerna, ingen skillnad här alltså. Jag tycker att skolan ska vara till för alla, och då ska man inte kunna neka elever av den ena eller den andra anledningen. Alla ska ha samma rätt, annars kan man fundera över ersättningssystemet vi har. Skolan är en offentlig inrättning och alla sådanna ska vara tillgängliga för alla. Då borde skolorna också vara tvugna att anpassa sina lokaler efter de behov som eleverna har.

Är det samma inom äldreomsorgen, kan ett serviceboende säga att de inte kan ta emot funktionshindrade äldre? Vi har ingen hiss, så det går inte att du bor här. Eller en vårdcentral.

Nej, detta är inte rätt. Det är ju självklart att all offentligt finansierad verksamhet ska ha samma rättigheter och skylldigheter. Man ska inte kunna neka och där med skjuta över ansvaret på andra. Alla människor ska kunna ha samma möjlighet att välja skola, vård och omsorg. Diskriminering ska inte vara tillåtet i Sverige 2008.

http://www.sr.se/ekot

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment