Miljödomstolen

Posted: november 6th, 2008 under Allmänt.
Tags: , , ,

Det har hännt en hel del den här veckan. Vi var på förhandling i miljödomstolen här om dagen. Det var målet om vindkraft i Fjärås, mellan Lygnern och Skärsjön. Det är Silverschiöld som vill bygga fem snurror på Gåsevadsholms ägor. De tänker sig att bygga snurror på mellan 2 och 3 MW.

Tyvärr har de fått nej i länsstyrelsen och nu är det alltså miljödomstolen som har ärendet. Vi i miljö och hälsa i Kungsbacka har tillstyrkt förslaget och det var också det vi framförde i förhandlingen.

Det måste vara helt utmärkt med vindkraft i detta område. Men det finns olika saker som folk har emot det. Dels är det buller för de närboende och dels är det att de syns från Bräckan och från Äskhult. För mig är det obegripligt att det skulle vara ett problem att se ett vindkraftverk från dessa platser. Det är väl bara bra med dessa helt miljövänliga elprodusenter. Man ser ändå mobilmaster och radiomaster.

Jag hoppas verkligen att domstolen ändrar länsstyrelsens beslut. Det borde absolut få bli ett ja till detta. Om de bygger alla fem kraftverken kommer de att produsera el för hela Fjärås. Detta är en riktigt bra sak Silverschiöld planerar.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment