Äldrelots

Posted: januari 4th, 2009 under Allmänt.
Tags: , ,

En mycket bra ide. Äldre ska få en egen ingång till sjukhus för att slippa sitta och vänta på akuten. Det skulle underlätta mycket för de äldsta som har behov av vård. Att sitta och vänta på en akutmottagning kan vara väldigt krävande för en äldre människa som är sjuk. Att då kunna få gå direkt in till läkaren skulle vli en väldigt stor förbättring.

Det ska bli mycket intressant att få se den färdiga rapporten från Kristdemokraternas äldregrupp, som leds av Maria Larsson. Det som hittills har kommit ut från dem är bara bra ideer. Det går att läsa om detta förslag på dagen.se.

1 kommentar »

  1. Det är en mycket bra idé förutsatt att alla som har samma behov får tillgång till vårdlots. Personer med utvecklingsstörning har samma behov som äldre av stöd för att hitta rätt i vården, och har ofta odiagnostiserad ohälsa. De kan inte heller sitta och vänta på en akutmottagning, och ibland inte alls förstå varför de skall behandlas. De har svårigheter att ta initiativ och att kommunicera sina symtom. Har man alls tänkt på denna lilla men utsatta grupp?

    Comment by Lena Nylander — 05 januari 2009 @ 15:43

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment