LOV

Posted: februari 3rd, 2009 under Allmänt.
Tags: , , ,

Nu sedan årsskiftet har en ny lag börjat gälla i Sverige. Den förkortas LOV och den handlar om att man nu har rätt att välja inom äldreomsorgen. Det tycker jag är riktigt bra. Även äldre som behöver omsorg ska ha rätt att själva bestämma vem som ska ge de den hjälp dem behöver.

Ibland verkar det som att det bara är kommuner som kan och som vet vad äldre vill ha. Så är det ju inte. Man tappar inte viljan att själv bestämma bara för att man blir gammal. Man har självklart en god uppfattning om sina behov och om hur man vill ha det.

Jag är glad att Kungsbacka kommun har infört valfrihet för de äldre. Det är skönt att politikerna i vår äldreomsorg har människan i centrum när de fattar beslut. Hoppas att det kommer att bli många företag som vill vara med och ge de äldre goda livsvillkor i Kungsbacka.

Det skulle vara intressant att få en rimlig förklaring från de som är motståndare till detta. En förklaring på varför just de äldre inte ska få ha denna rätten. Vi vill alla bestämma över våra liv och det slutar vi inte med bara för att vi uppnår en viss ålder. Det finns heller inget som säger att kommuner är bättre på att ta hand om oss än privata företag. Det hävdas emellanåt att de bara gör det för att tjäna pengar, men är det så farligt då, att de tjänar pengar? Ingen av oss vill väl jobba utan lön.

Grattis alla äldre i Kungsbacka som nu har fått rätten att välja vem som ska ge er omsorg. Detta kommer att ge en god kvalitet på de tjänster ni är i behov av.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment