Torget i Kungsbacka

Posted: februari 19th, 2009 under Allmänt.
Tags: , , ,

Debatten går hög om torget i vår stad. Några vill gräva upp det och bygga parkeringar där under. Parkeringar som skulle bli mycket dyra och som skulle förstöra ett kulturarv som finns där.

Vi Kristdemokrater säger nej till detta projekt. Det finns bättre ställen att bygga parkeringar, som dess utom inte blir till närmelsevis dyra. Det finns mer angelägna saker att använda kommunens pengar till.

Vi vill ha ett bilfritt centrum, där man kan vistas utan alla dessa bilar. Därför vill vi bygga parkeringshus mark som gränsar till innerstaden. Det finns redan planer som bara behöver verkställas. Tänk vad bra det skulle vara om man kunde komma till Kungsbacka och ställa sin bil i ett garage Varlaparkeringen och sedan de bilfria gatorna i staden. Sätta sig ett kaffe och ta en fika utan att andas in en massa avgaser. Tänk att kunna ha sina barn torget och slippa vara rädd att de blir överkörda. I samma slag skulle alla de hindrande trottoarkanterna försvinna. De är ju överflödiga när det inte kör bilar alla gator.

Lägg inte en massa onödiga pengar dyra nergrävda parkeringar, lägg de istället att utväckla kolektivtrafiken. Låt kommunens pengar användas ett klimatsmart sätt. Kungsbackaborna måste bli bättre att åka kollektivt. Vi är nämligen inte något vidare det. Men behövs också turtäthet och närhet till hållplatser.

I ett svar våran insändare i Kungsbackaposten, säger skribenten att vi inte lever i nutiden. Jag menar att det är just vad vi gör. Vi ser framåt med klokskap. Framtiden är inte full av bilar, den är fylld med högkvallitativ kollektivtrafik, med täta turer och den är tillgänglig för alla.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment