Bonus

Posted: mars 23rd, 2009 under Allmänt.
Tags: , ,

Tänk att man kan få bonus även om företaget har gått med minus. Jag trodde nog att det var om man hade gjort ett så bra jobb att företaget gick med vinst. Det skulle gå att förstå. Men att få bonus för ett minus, det borde väl betyda att man i så fall skulle få betala tillbaka av den höga lönen.

På sätt och vis kan jag förstå tanken med att få en bonus om man lyckats med sitt jobb, men då borde alla anställda få det. Inte bara de i toppen. Om företaget gav alla del av kakan skulle arbetsviljan bli så mycket större hos alla och då skulle alla också anstränga sig ännu mer. Att bara ge ledningen höga bonusar måste vara helt fel. I synnerhet nu när läget är som det är.

Alla företag borde lägga ner allt snack om extra pengar till cheferna nu. Det finns ingen förståelse för sådant idag. Ändå kommer det nya uppgifter om bonusar varje dag. Om jag satt i styrelsen för ett företag idag, skulle jag inte ens tänka tanken att ge de högst betalda ännu mer. I stället skulle jag försöka hitta en lösning för att ge den personal som under ett tag kommer att vara överflödig utbildning. För vad händer den dag konjunkturen vänder? Då står en massa företag där utan personal. Det måste vara bättre att försöka ha de anställda kvar och dess utom med mer kompetens.

Den fråga som är svårast att förstå är, hur det kan sitta människor från tex LO i bolagsstyrelser och säga ja till dessa absurda bonuspaket. Varför avstyrker de inte eller åt minstånne reserverar sig mot besluten?

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment