Maria Larsson med folkhälsoproposition till stöd för många

Posted: mars 12th, 2008 under Allmänt.
Tags: , , , ,

Idag presenterade folkhälsominister Maria Larsson den proposition som hon nu lämnar till riksdagen. En efterlängtad proposition med många åtgärder för att förbättra folkhälsan i landet. Den innehåller bland annat satsningar på psykisk ohälsa, självmordsprevention och kostvanor. Det blir mycket intressant att se vad vi ute i landsting och kommuner kan göra av den. Det är ju vi här ute som har det största ansvaret och möjligheterna att göra något konkret. Att regeringen nu också visar att de ser detta som en mycket viktig uppgift kan bara underlätta vårt arbete.

Regeringen sattsar nu över 100 miljoner på folkhälsa, det är ett fantastiskt stöd i arbetet som är så brätt. En av de viktigaste delarna i propositionen är det föräldrastödsarbete som finns med. Kommunerna uppmanas att införa stöd för föräldrar inte bara när barnen är små, utan hela tiden de är barn. Tänk att kunna få stöd som tonårsförälder från kommunen. Det tror jag många har saknat och nu ser fram emot.

Tänk vad hon kan vår minister. Ett bra jobb Maria.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment