Kammarberget

Posted: maj 29th, 2009 under Allmänt.
Tags: , ,

Förhandlingen i miljödomstolen i onsdags om bergtäkt Kammarberget ställdes in. Jehander drog tillbaka sin ansökan i sista stund. De säger att anledningen är att de inte klarar bullernivån som krävs. Därför ska de arbeta om sitt förslag och återkomma.

Jag tycker förståss att det är bätre att de inte återkommer. Kammarberget är allt för viktigt att ha kvar, det ska inte malas ner till makadam. Det behövs områden i vår kommun som inte exploateras och förstörs. Det går ju inte att återställa ett berg som är krossat. Det blir ett stort fult sår i naturen, som kommer att finnas kvar för alltid. Det var ju inte ens lämpligt att ställa en vindsnurra där enligt miljödomstolen. Alltså kan det inte heller vara lämpligt med en bergtäkt.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment