Tänk på klimatet – rösta på Kristdemokraterna

Posted: juni 6th, 2009 under Allmänt.
Tags: , , ,

Ännu ett skäl att rösta kristdemokratiskt.

Rösta för klimatet, rösta på Kristdemokraterna. Jo det är så, Kristdemokraternas miljö och klimatpolitik håller i längden. Det är nu det måste hända saker med hur vi hanterar vår glob. Det går inte att vänta till ekonomin blir bättre eller till vi har kommit på lösningarna. Det är nu hela EU måste agera om vi ska lyckas att åstadkomma en förbättring.

Transporter och energi är två viktiga områden där EU har ett stort ansvar. Kristdemokraterna vill skapa järnvägskorridorer genom Europa för godstransport. Om järnvägen ska kunna bli konkurrenskraftig för gods, måste det gå fortare för godstransporter. Som det är idag går det allt för långsamt. Lastbilar är snabbare idag och det är inte hållbart.

Lika så måste EU-länderna tänka till om energin. Kolet måste bort och ersättas av hållbara energikällor. Teknikutveckling är otroligt viktigt och det krävs snabba beslut. Vi måste bli mycket bättre på att använda solens energi för både värme och el. Den bara finns där och lyser över oss, men vi tar inte vara på den. Kristdemokraten Anders Wijkman har varit en av de ledande miljö och klimatpolitikerna i EU-parlamentet, det vill våra kandidater fortsätta att vara.

Tänk därför på vår gemensamma framtid och rösta på Kristdemokraterna i morgon.

http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/nara-gransen-for-junilistan-1.885840

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment