Alkohol och droger

Posted: juni 8th, 2009 under Allmänt.
Tags: , , , ,

Vi behandlade för en tid sedan ett förslag om rökförbud för anstälda i landstinget. Nu är samma förslag lagt i kommunen. Man kan ha olika åsikt om detta är rätt eller fel, men jag börjar fundera på hur vi tänker när det handlar om förbud av detta slaget.

Det är som att det går bra att tala om rökning, för det är inte tabu att förbjuda. Och jag tycker att rökning inte ska vara tillåtet där det stör oss som inte röker. Men vi talar aldrig om att förbjuda alkohol. Det ska vi kunna handla billigt i andra länder och föra in hur mycket som helst.

Bara under de senaste veckorna har det intreffat flera fall av misshandel och även flera mord i Sverige som är alkoholrelaterade. När ska vi börja tala om förbud att dricka alkohol? Jag kan inte påminna mig att jag har hört att ett mord är tobaksrelaterat. Men det får man ju inte säga. Man måste ju få dricka om man vill.

Ja det är klart att man ska kunna få, men jag skulle önska en mer nyanserad debatt. Hur mycket kostar alkoholen samhället varje år? Jag har ingen aning, men det är åtskilliga miljoner. Detta tycker jag borde diskuteras mycket mer. Ska det allmänna stå för alla dessa kostnader utan att vi ställer högre krav? Trafikolyckor, våld, splittrade familjer och där med barn som far illa. Det finns mycket som alkohol och droger för med sig. Mycket elende som drabbar många oskyldiga.

Jag tycker inte att vi ska förbjuda alkohol, men jag tycker att vi borde göra mycket mer för att förhindra missbruk. Fram för allt tycker jag att vi borde arbeta mycket mer med att förhindra att tonåringar dricker alkohol och använder droger. Det krävs ett stort ökat engagemang från föräldrar och förändrade attityder.

Nu är det skolavslutning inför sommaren. Köp inte ut åt era barn och ha koll så att de inte får det från något annat håll. Var närvarande och bry er om, ta reda på vad de gör och var de är. Det är viktigt och även om de inte gillar det, så är det rätt. Men hur ska de kunna veta vad som är rätt om inte vi föräldrar visar dem. För de gör som vi gör, inte som vi säger.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment