Kortare köer

Posted: juni 11th, 2009 under Allmänt.
Tags: , , ,

Hägglunds kömiljard har givit resultat. Vårdköerna har kortats under det första halvåret och flera landsting ger nu vård i rimlig tid. Vi i Halland är på god väg att få bort alla köer på våra sjukhus.

Man kan alltså konstatera att Göran hade en bra och fungerande ide när han gav löfte om ökade intäkter till de landsting som klarade vårdgarrantin. I och för sig kan man fundera på varför landstingen inte klarar en så självklar sak utan extra statliga pengar. Men pengar är ett bra smörjmedel och nu får människor den vård de behöver snabbare.

Jag tror att man kan göra ganska mycket på våra sjukhus genom att planera på ett annat sätt än idag. Det finns nog en hel del gamla rutiner som borde ses över för att få en bättre genomströmning i de olika leden. Det finns goda exempel på olika håll i landet där man har lyckats. Det ska vi också göra i Halland. Men det krävs att vi förtroendevalda och de anstälda gör gemensam sak och fattar de beslut som behövs. Och att vi ser till människors behov av vård i alla situationer.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment