Landstingsfullmäktige

Posted: juni 21st, 2009 under Allmänt.
Tags: , , ,

Så har det blivit dags för landstingsfullmäktige igen. Det är självklart mycket fokus på ekonomin denna gången. Det är ganska bekymmersamt läge vi är i just nu. Kostnaderna fortsätter att öka, samtidigt som sjukhusen inte presterar den vård som är planerad.

Det krävs att vi alla, både förtroendevalda och anstälda anstränger oss tillsammans för att lösa detta. Det går inte att starta nya verksamheter och vi måste bromsa investeringarna för att inte få ökade driftkostnader. Det ska vi troligtvis fatta beslut om.

Men det krävs också att vi tänker nytt och annorlunda. Det finns nog en hel del som kan göras på ett annat sätt än idag. Vi talar om produktionsplanering, det är ett nytt sätt att tänka för landstinget i Halland. Vi är till för invånarna och inte tvärt om. Man kan ibland få känslan av att en vårdenhet tycker sig ha rätt till ett visst antal patienter, men med vårat vårdval och fritt val i vården så är det patienterna som bestämmer till vilken vårdenhet de ska gå. Detta är bra, för det ställer lite högre krav på vården. Konkurrens är bra för kunderna.

Samtidigt är det mycket viktigt att de anstälda i landstinget har en god arbetsmiljö. Vi måste ständigt arbeta för att sjukskrivningarna ska minska och det handlar också om säkerhet i vården. Att minska vårdrelaterade patientskador är mycket viktigt och det ska alltid vara i fokus.

Förutom ekonomin så ska vi också besluta om den sk HSPI´n, Hälso och sjukvårdspolitiska inriktningen. Alltså vad som ska vara vår inriktning för de kommande åren. Jag känner mig trygg med det dokument som ligger som förslag. Vi tar upp jämlikhet i vården, folkhälsan, den nära vården och en hel del mer. Just detta med jämlikhet för alla i vården är något av det viktigaste för mig. Alla ska ha samma rättigheter och möjligheter till god och säker vård. Det ska inte spela någon roll vem man är, var man bor eller var ifrån man kommer. Vården är till för dem med de största behoven.

Man ska också få den vård man behöver i rimlig tid. Vårdköerna ska bort. Det finns ingen anledning till att vi ska ha köer i flera månader i den svenska vården. Det är inte rimligt att behöva vänta längre än 90 dagar på att få träffa en specialistläkare. Inte heller på att få en behandling. Här krävs att klinikerna planerar så att de tar hand om patienterna direkt. Människor ska få veta hur lång tid det tar så att man har möjlighet att välja en annan vårdenhet om man vill.

Fullmäktige ska också besluta om regionen. Vi ska ju bli Region Halland 2011. Ett stort beslut som kräver en hel del planering innan valet. Hur den nya organissationen ska se ut och hur landsting och kommuner ska samverka på bästa sätt.

Med andra ord, ett intressant fullmäktige så här mitt i sommaren.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment