Rikstinget är över

Posted: juni 29th, 2009 under Allmänt.
Tags: , , ,

Hemma igen efter rikstinget. Många, långa och intressanta diskussioner. Med andra ord ett bra ting. De flesta motioner blev enligt partistyrelsens förslag, men det fanns också en del som blev enligt med motionärens vilja. Till exempel gick motionen om TV-avgiften igenom. Det betyder att vi nu ska jobba mot att få bort den föråldrade avgift vi tvingas betala för att äga en TV. Istället ska public service finansieras via skatten. Om vi lyckas övertyga de andra i alliansen.

Vi försökte också få in en halländsk representant i PS, Larry Söder, men han hamnade tyvärr utanför med några rösters marginal. Vi måste lobba ännu bättre till nästa år.

Motionen om fildelning som vi från Halland hade, gick inte hem. Men det blev en bra debatt om den och partiet måste nog arbeta mer med den frågan. Det måste gå att göra en kompromiss mellan den fildelning som är förbjuden och det som måste kunna vara tillåtet.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment