Inget lätt uppdrag

Posted: september 4th, 2009 under Allmänt.
Tags: , ,

Det är inget lätt uppdrag han har Larry Söder. Vad nämnden för Förskola och Grundskola än gör, är det han som får ta emot all skit för det.

Först fanns det inga platser i förskolorna, grund av att maxtaxan infördes. Alla skulle ha en plats direkt, fast de flesta lovat att de inte skulle öka sina timmar. Det fick Larry skulden för. När väl alla barn fick sin plats, var det nästan ingen som kom ihåg att Larry hade uppfyllt det han hade lovat. beslutade samma nämnd att sälja platser till behövande i tex Göteborg, gnäldes det över detta beslut.

Nu har Kungsbacka kommun drabbats av den globala finanskrisen. Det innebär att vi måste spara ca 200 miljoner för år 2010. 50 av dessa miljoner ska klaras innom Förskola och Grundskolas verksamhet. En otroligt jobbig sak för nämnden att klara av. Ingen vill att en besparing ska drabba barnen. Men jag tycker ni ska lyssna vad Larry faktiskt säger. De har prövat många ideer och förkastat många av dem.

Vad hade hänt om de hade lagt ut besparingen den skulle drabba med 4,5% rakt över utan urskiljning? hade ett stort antal lärare fått sluta i skolan. Det tycker jag skulle vara ett semre alternativ.

Det jag möjligen skulle kunna tycka, är att de skulle ha tagit bort någon av de lagstadgade verksamheterna. Fast det är ju ett lagbrott. Sluta med att ta emot 15-timmars barn. Om man är föräldraleding eller hemma av annan orsak, kan man faktiskt ha sina barn hemma hos sig. Tänk detta som ett alternativ för er som tycker att barngrupperna är för stora. Man måste ju inte utnytja de 15 timmarna bara för att man har rätt till dem.

Jag förmodar att nämnden har uträtt även detta och förkasstat det. De får ju inte bryta mot lagen.

Det är riktigt synd att de tvingas ta bort dagmammorna. Det tycker vi alla. Den lilla tröst som ändå finns i detta, är möjligheten för dessa dagmammor att bli privata. Om jag förstår det korrekt, kommer alla av de kommunala som ansöker om att bli privat, att tillstånd. Det betyder alltså att det kommer att finnas valfrihet även i framtiden.

Allt negativt som händer i Kungsbacka är inte Larry Söders fel. Tvärt om tycker jag att man ska lyfta fram Larry som en politiker som tar ansvar för sitt uppdrag. En politiker som tar sig tid att träffa dem som har synpunkter på det som Larry är ansvarig för.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment