Funktionshinderverksamhet

Posted: september 4th, 2009 under Allmänt.
Tags: , , ,

Det var det dummaste jag har hört.

Nu ska de byta namn. Det får inte heta nämnden för handikappomsorg, utan det ska heta ”Nämnden för funktionshinderverksamhet”. Snacka om korkat. Det hjälper väl inte till att göra samhället mer tillgängligt. Det blir bara rörigt för människor att förstå vad det handlar om. Vad är det för fel på handikappomsorg?

Finns det någon människa där i Stockholm som har som arbete att hitta nya ord för detta? Handikappad, funktionshindrad eller hunktionsnedsättning. Det blir inte bättre av alla dessa ord. Vi har lika svårt att leva i detta otillgängliga samhälle vad det än kallas.

Var inte så larviga ni politikerförtroendevalda i handikappomsorgen i Kungsbacka. Byt inte namn, behåll det namn ni har, som är inarbetat i kommunen redan. Arbeta i stället med att göra vår kommun mer tillgänglig för alla. Lägg ner mer kraft på att undanröja de enkla hinder som ska vara undanröjda nästa år. Ni har en hel del att göra med det.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment